فاصله تا حرم مطهر : 7 کیلومتر ( 15 دقیقه )

فاصله تا فرودگاه : 15 کیلومتر ( 20 دقیقه )

فاصله تا راه آهن : 7 کیلومتر (20 دقیقه )

فاصله تا کوهسنگی : 1500 متر

فاصله تا مجتمع تجاری زیست خاور :  1700 متر

فاصله تا طرقبه : 21 کیلومتر

فاصله تا شاندیز : 30 کیلومتر

فاصله تا سرزمین موج های آبی : 10 کیلومتر

فاصله تا باغ ملک آباد : 1000 متر

فاصله تا پارک ملت : 2 کیلومتر

فاصله تا خانه ملک : 4 کیلومتر ( 8 دقیقه )

فاصله تا باغ وحش وکیل آباد : 15 کیلومتر ( 20 دقیقه )

فاصله تا نمایشگاه بین المللی : 13 کیلومتر ( 15 دقیقه )

فاصله تا آرامگاه خواجه ربیع :9 کیلومتر ( 18دقیقه )

فاصله تا آرامگاه خواجه ابا صلت : 21 کیلومتر ( 26 دقیقه )

فاصله تا آرامگاه خواجه مراد : 25 کیلومتر (28 دقیقه )

امام زادگان سید ناصر و سید یاسر (ع) : 19 کیلومتر ( 20 دقیقه )

فاصله تا آرامگاه فردوسی : 29 کیلومتر

فاصله تا آرامگاه نادرشاه افشار  : 6 کیلومتر

 جنب مراکز پزشکی و درمانی احمد آباد.

>