گردهمایی معاونان اداری مالی و ذیحسابان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در هتل همایک مشهد

گردهمایی معاونان اداری مالی و ذیحسابان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در هتل همایک مشهد

news Image

گردهمایی معاونان  اداری مالی و ذیحسابان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در هتل همایک مشهد

1396/07/29

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ٢٤ هزار شغل حداقل سهم بخش فرهنگ و هنر از مجموع ٩٠٧ هزار شغلی می باشد که قرار است طی سال ١٣٩٦ در کشور ایجاد شود

علی اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی معاونان اداری مالی و ذیحسابان اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در هتل هما یک مشهد  گفت:  در جلسه ای که در راستای بررسی اقتصاد مقاومتی در تهران برگزار شد مشخص شد که در سال ۹۶، تعداد ۴۷ هزار شغل در حوزه فرهنگ و هنر در کشور ایجاد کنیم اما کارگروه مربوطه ۲۴ هزار شغل برای ما پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: در این زمینه طبق مصوبه شورای عالی اشتغال اعتباری را به استانها برای کمک به ایجاد اشتغال در سال ١٣٩٦ منظور شده که در اختیار بانکها قرار گرفته است و لازم است معاونان اداری مالی اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با استانداریها و اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفته و با ارائه طرح از این اعتبارات استفاده کنند.

 

 

>