باید درصنعت حمل ونقل ریلی گفتمان و ادبیات جدید ایجادکنیم

باید درصنعت حمل ونقل ریلی گفتمان و ادبیات جدید ایجادکنیم

news Image

باید درصنعت حمل ونقل ریلی گفتمان و ادبیات جدید ایجادکنیم

1396/06/27

مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) درجمع شورای مدیران شرکت حمل ونقل ریلی رجاکه درهتل هما1 مشهد برگزارشد،گفت: ورود رجا به جمع شرکت های مربوط به تامین اجتماعی یک فرصت است که بایدازاین فرصت بهره برداری کرد.

دکترابراهیمبای سلامی افزود: باید از دارایی های نهفته درحوزه حمل ونقل ریلی استفاده کرده وگفتمان و ادبیات جدید درحمل ونقل ایجادکنیم.

مدیرعامل هگتا با اشاره به همسطح سازی اطلاعات مدیران این صنعت خاطرنشان کرد: بایدمفاهیم جدیدی برای توسعه داشته باشیم تا ادبیات توسعه راتولید و ایجادگفتمان نماییم.

وی افزود: باید درساختارتولید واقتصادکشورتحول لازم اتفاق افتدتا هم افزایی لازم دراین زمینه ایجاد شود.

ابراهیمبای سلامی بامفید دانستن فعالیتهای رجا درایجادتحرک تولیدات داخلی شرکتهای واگنسازی اظهارداشت: رجاشرکتهای واگنسازی راکه درحا ل تعطیلی بود وادار به فعالیت وتحرک کرد وباعث شد شرکتهای واگنسازی داخلی مجددا شروع به فعالیت کنند.

وی گفت: میانگین عمر ناوگان مسافری شرکت رجا بالاست واین درصنعت حمل ونقل ریلی مسافری یک اشکال است که بایدبرطرف شود.

دکترابراهیمبای سلامی افزود: بایدکارهای نو وجدیدایجادکنیم تا ازگرفتاریهای فعلی وتوسعه نیافتگی نجات پیداکنیم.

 در ادامه مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا نیز  بیان کرد: شرکت رجا و سایر شرکت‌های حمل و نقل ریلی نیازمند حمایت دولت هستند که با اهتمام و استقرار دولت دوازدهم امیدواریم این مهم به انجام برسد.رجبی در جمع مدیران رجا اظهار داشت: ‌سال جاری ‌سال موفقیت نسبی رجا است، با جذب منابع و افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات و اعتبارهای بلند مدت با سود کم، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش درآمد شرکت و نوسازی و بازسازی واگن‌ها، در سال جاری و سال آتی وضعیت رجا بهبود می‌یابد.

وی اضافه کرد: پیمانکاران و شرکای رجا باید همکاری علمی و بهینه‌تری داشته باشند تا به کمک آنها بدنه رجا ترمیم و خدمات آن بهبود یابد.

  لازم  به ذکر است با توجه به  اقامت گروه مدیران ارشد شرکت رجا در هتل هما 1 و استفاده از خدمات و امکانات عالی و کیفی هتل، مدیران این شرکت ضمن تشکر ویژه از مدیریت و کارکنان این هتل، برای بهره مندی از خدمات و  امکانات  هتل در  آینده اظهار تمایل کردند.

>