گزارش تصویری از بازدید معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی به همراه مدیر عامل گروه هتلهای هما از هتل هما 1 مشهد

گزارش تصویری از بازدید معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی به همراه مدیر عامل گروه هتلهای هما از هتل هما 1 مشهد

news Image

گزارش تصویری از بازدید معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی به  همراه مدیر عامل گروه هتلهای هما از هتل هما 1 مشهد

1396/06/27

>