سونا خشک،سونا بخار،جکوزی،زمین تنیس،دوچرخه سواری و پیست پیاده روی

سایر خدمات ورزشی تفریحی