سونا خشک،سونا بخار،جکوزی،زمین تنیس،خدمات و امکانات پیست دوچرخه سواری  ، ورزش خانه باستانی و مسیر پیاده روی در باغ 

>