بوفه صبحانه گرم و سرد، انجام سریع پذیرش و تسویه حساب میهمان ، خدمات پزشکی ، خدمات بانکی ، دفاتر فروش بلیط هواپیمایی داخلی و خارجی ، آب معدنی و چای در اتاق ، سرویس رفت به حرم مطهر قبل از نماز و ترانسفر فرودگاهی

>