حراست و خدمات امنیتی، بوفه/صبحانه گرم و تازه، انجام سریع امور پذیرش و تسویه حساب،، آرایشگاه مخصوص آقایان، خدمات بانکی و دفتر فروش بلیط هواپیما می باشد.

سایر خدمات رفاهی

>