مجموعه ای کامل از امکانات پیشرفته جهت برگزاری کنفرانسها، جلسات مجمع عمومی سهام، جلسات آموزشی و سمینارها، برگزاری نمایشگاههای بازرگانی، میزگردها یا جلسات مختلف خصوصی و اداری با امکان ارائه تسهیلات به شرکت کنندگان، با امکان پذیرائی بیش از  500 نفر و منوهای متفاوت و یک منوی اختصاصی با سلیقه شما، هدیه ویژه به عروس و داماد

سایر خدمات پذیرایی

>